Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Tây Ban Nha

 TÓM TT SƠ YU LÝ LCH 

BAN CHP HÀNH HI SINH VIÊN VIT NAM TI TÂY BAN NHA

(Nhiệm kỳ: 2016-2017)

 

Sau đây là bản tóm tắt sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử vào Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Tây Ban Nha, nhiệm kỳ 2016-2017:

 

 x22 NGUYỄN ĐÌNH KHIÊM

Chủ tịch HSV

Quê quán: Bắc Giang

Email: [email protected]

Điện thoại: +34 632 965 xxx

Quá trình học tập công tác:

2012- 2015: Giảng viên FPT Polytechnic – Đại Học FPT

2015- 2016: Sinh viên ngành truyền thông, trường Đại học Cesine, Tây Ban Nha.

10320593_10201752562407410_5902259409213718009_n  LÊ MINH HẢI

Phó chủ tịch HSV

Quê quán: Hà Nội

Email: [email protected]

Điện thoại: +34 637 622 xxx

Quá trình học tập công tác:

2010-2012: Sinh viên ngành cơ điện tử, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

2012- nay: Sinh viên ngành CNTT, trường Đại học Autonoma de Madrid

11260932_10204068403543067_2636639544411387732_o  TÔN LƯƠNG ĐỨC

Phó chủ tịch HSV

Quê quán: Nghệ An

Email: [email protected]

Điện thoại: +34 632 112 xxx

Quá trình học tập công tác:

2006-2008: Sinh viên ngành kinh tế, hệ Cao Đẳng RMIT Hà Nội

2008 – 2015: Kinh doanh

2013 – 2014: Học viên tiếng Tây Ban Nha, trường Cardenal Cisneros, Madrid

2015 – nay: Sinh viên ngành du lịch, trường Đại học CIFP Hostelería y turismo Cartagena

467630_10151162052524498_91591580_o NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Thư ký HSV

Email: [email protected]

Điện thoại: +34 666 057 xxx

Quá trình học tập công tác:

2004 – 2009: Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

2009 – 2014: Kiến trúc sư

2014 – nay: Sinh viên ngành Kiến trúc trường IDESIE, Tây Ban Nha

 Linh  NGUYỄN THUỲ LINH

Trưởng ban truyền thông

Email: [email protected]

Điện thoại: +34 656 943 xxx

Quá trình học tập công tác:

2012 – 2014: Sinh viên trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

2014 – 2015: Sinh viên tiếng Tây Ban Nha, trường Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, Tây Ban Nha

2015 – nay: Sinh viên ngành Marketing, trường Aranda, Tây Ban Nha.

IMG_1154 LÊ TÙNG LÂM

Uỷ viên BCH HSV

Điện thoại: +34 654 925 xxx

Email: [email protected]

Quá trình học tập công tác:

2010 – 2014: Sinh viên Đại học RMIT Tp. Hồ Chí Minh

2014 – 2015: Sinh viên tiếng Tây Ban Nha, trường Đại học Zaragora, Tây Ban Nha.

2015 – nay: Sinh viên ngành Xuất nhập khẩu, trường Aranda, Tây Ban Nha.

 

Madrid, ngày 20 tháng 5 năm 2016

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow