Kinh nghiệm tự làm hồ sơ du học Tây Ban Nha

Hà Thị Hương Giang

Hà Thị Hương Giang

Tự lập, cá tính, hiếu học và thích khám phá. Từng làm việc liên quan đến ngành Quản trị Nhân Sự, Hành Chính Văn Phòng và Quản lý văn phòng. Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và ngôn ngữ - DH Almeria (2016-2017). Quan tâm đặc biệt đến giáo dục, đặc biệt là giáo dục trẻ nhỏ, Các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội cũng như biến đổi khí hậu.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow