Thông báo từ ĐSQ v/v tổ chức mở sổ tang viếng và tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Khiem Nguyen Dinh

Đam mê học hỏi và chia sẻ, đang trên con đường theo đuổi lý tưởng và hoàn thiện bản thân. Tôi từng công tác, giảng dạy và quản lý ở các lĩnh vực CNTT, design, digital marketing. Hiện nay đang theo đuổi lĩnh vực giáo dục và khởi nghiệp, cụ thể là tham gia thành lập Văn phòng làm việc chia sẻ Koworking.net và Học viện Kstudy (Đào tạo Thiết kế và Digital Marketing) tại Hà Nội.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow