Thư mời tham dự tết cộng đồng Việt Nam tại Tây Ban Nha 2018

Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Phương Thảo

Tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Tây Ban Nha tại Tp. HCM, hiện tại đang học thạc sỹ chuyên ngành truyền thông tại Đại Học Computense - Madrid. Nhiệt tình - Năng động - Ham học hỏi.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow